Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Zarządzanie energią i środowiskiem / Wyzwania dla polskiej energetyki

Wyzwania dla polskiej energetyki


Rozwój infrastruktury wytwórczej i transportowej oraz konkurencji na rynku paliw i energii a także ograniczenie emisji CO2 to jedne z największych wyzwań stojących dziś przed polskim sektorem energetycznym - powiedziała wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska podczas IX Konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, która odbyła się 8 grudnia 2009 r. w Warszawie.

Wiceminister Strzelec-Łobodzińska przypomniała, że 10 listopada  2009 r. rząd przyjął Politykę energetyczną Polski do 2030 roku. Jej zdaniem, realizacja założeń zawartych w dokumencie, pozwoli rozbudować infrastrukturę wytwórczą i zbilansować zapotrzebowanie na energię elektryczną. – Zdajemy sobie sprawę, że rozbudowa i modernizacja istniejącego potencjału wytwórczego jest dziś koniecznością – powiedziała.

W opinii wiceminister Łobodzińskiej ważnym zadaniem dla sektora jest również rozwój mechanizmów konkurencji na rynku energii. – Naszym celem jest przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen. W Ministerstwie Gospodarki planujemy wdrożenie nowej architektury rynku energii elektrycznej opartej na systemie opłat węzłowych. Chcemy także zapewnić możliwość zmiany sprzedawcy oraz umożliwić kreowanie referencyjnych cen energii elektrycznej – zapowiedziała.

Wiceszefowa resortu gospodarki zwróciła również uwagę na potrzebę ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko. – Będziemy inwestować w odnawialne źródła energii. Jest to kierunek szczególnie istotny ze względu na nasze zobowiązania zawarte w pakiecie klimatycznym – dodała wiceminister. Polityka energetyczna przewiduje wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w energii finalnej do 15% w 2020 r. oraz 10% udział biopaliw w rynku paliw transportowych w 2020 r.

Wiceminister Łobodzińska przypomniała, że Polska wynegocjowała okres przejściowy w odniesieniu do obowiązku zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych począwszy od 2013 r. – Dzięki temu będziemy mogli stopniowo dostosować się do nowych standardów. Nie będziemy także zmuszeni do rezygnowania z węgla, który dziś jest stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego kraju – wyjaśniła. 

Zdaniem wiceminister dużą szansą dla polskiej energetyki są nowoczesne technologie, które mogą pomóc ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko. Chodzi tu o rozwój czystych technologii węglowych, w szczególności technologii CCS. - Instalacje demonstracyjne, które powstaną w Bełchatowie oraz Kędzierzynie dadzą odpowiedź dotyczącą możliwości wykorzystania tej technologii na skalę przemysłową – dodała. 

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki; www.mg.gov.pl)