Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Zarządzanie energią i środowiskiem / Wybór dostawcy energii

Wybór dostawcy energii


Od 1 lipca 2007 r. każdy z nas ma możliwość wyboru sprzedawcy energii, zwany zasadą TPA. Każdemu kto znajdzie innego partnera w handlu energią gwarantowana jest realizacja kontraktu na dostawę energii.
Wcześniej odbiorca kupował energię elektryczną od przypisanego mu terytorialnie przedsiębiorstwa energetycznego, które świadczyło usługi sprzedaży (jako sprzedawca) oraz dystrybucji (jako operator systemu dystrybucyjnego).
Jeżeli jesteśmy więc niezadowoleni z jakości usług lub znajdziemy sprzedawcę oferującego sprzedaż energii po niższych stawkach możemy zmienić dostawcę energii. W jaki sposób to uczynić?

Krok 1. Zawarcie przez odbiorcę umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą
Pamiętajmy jednak, aby nowa umowa weszła w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z poprzednim sprzedawcą. Zagwarantuje nam to ciągłość sprzedaży.

Krok 2. Wypowiedzenie przez odbiorcę umowy sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy

Krok 3. Zawarcie przez odbiorcę umowy o świadczenie usługi dystrybucji

Krok 4. Poinformowanie przez odbiorcę operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży
Zgłoszenie powinno zawierać:

  • określenie stron nowej umowy sprzedaży
  • termin obowiązywania umowy
  • planowane ilości dostaw energii
  • określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.

Krok 5. Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników)
Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu.

Krok 6. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z poprzednim sprzedawcą
W dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży (czyli w dniu zmiany sprzedawcy) operator systemu dystrybucyjnego zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego. Na tej podstawie sprzedawcy wystawią odbiorcy faktury, a dotychczasowy sprzedawca przygotuje rozliczenie końcowe.

Źródło oraz więcej informacji: www.ure.gov.pl