Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Zarządzanie energią i środowiskiem / Funkcjonowanie systemu zarządzania

Funkcjonowanie systemu zarządzania


Sposób scentralizowany, w którym istnieje wyodrębniona i mocna kadrowo jednostka centralna, która jest całkowicie odpowiedzialna za zarządzanie energią w istniejących obiektach i budynkach, a poprzez opiniowanie ma wpływ na projektowanie nowych obiektów. Dyrektorzy lub administratorzy obiektów odpowiedzialni są za przestrzeganie instrukcji obsługi budynków i zaleceń jednostki centralnej. W niektórych miastach scentralizowana jednostka - komórka zarządzania energią wchodzi w skład wyodrębnionego wydziału służb technicznych, obejmującego energetykę, telekomunikację, informację, własny transport samochodowy. W skład służb energetycznych oprócz komórki zarządzania wchodzi biuro studiów i służby obsługi lokalnych kotłowni. Przykłady tak rozbudowanych służb technicznych można spotkać we Francji.

Sposób zdecentralizowany, w którym jednostka zarządzająca ograniczona jest do tzw. menedżera energetycznego samorządu i kilku osób (w zależności od wielkości miasta i ilości obiektów), którzy prowadzą centralny monitoring i raportowanie oraz nadzoruje i współpracuje z dyrektorami lub administratorami obiektów i budynków. Jednostka zarządzająca weryfikuje projekty nowych obiektów pod względem efektywności energetycznej. Dyrektorzy lub administratorzy obiektów i budynków odpowiedzialni są za eksploatację i efektywne wykorzystanie paliw, energii i wody oraz planowanie i realizację przedsięwzięć energo- i wodooszczędnych. Przejmując pełną odpowiedzialność za obiekty i budynki, dyrektorzy i administratorzy tych obiektów ponoszą ryzyko podejmowanych przedsięwzięć i również przejmują znaczącą część korzyści z tych przedsięwzięć. Taki sposób funkcjonuje  w wielu miastach Niemiec. W bardzo dużych miastach mogą istnieć zespoły obsługi grupy obiektów i budynków.

Sposób mieszany, w którym tylko część obiektów i budynków uzyskuje samodzielność w zarządzaniu, w tym zarządzaniu energią. Jednostka centralna albo bezpośrednio zarządza energią w obiektach i budynkach, które nie podjęły się zarządzania energią (sposób scentralizowany) albo nadzoruje i współpracuje z dyrektorami obiektów i budynków, którzy samodzielnie zarządzają energia (sposób zdecentralizowany).


Przykład sposobu funkcjonowania systemu zarządzania energią w średnim mieście. Zasada wewnętrznego kontraktowania. 


wewn

Przykład sposobu funkcjonowania systemu zarządzania energią w mieście większym niż średnie. Zasada mieszanego kontraktowania. 


miesz


[Źródło. Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej. Poradnik dla samorządów terytorialnych. FEWE]