Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Efektywność energetyczna i IT

Rozwiązania IT - dział autorski LGBS Sp. z o.o.


Zapraszamy na drugą część rozmowy o audycie energetycznym. Wywiadu udzielił Pan Piotr Kukla, dyrektor ds. realizacji projektów Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii

Zobacz wywiad >>>


O audycie energetycznym rozmawiamy z Panem Piotrem Kuklą, dyrektorem ds. realizacji projektów Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii

Zobacz wywiad >>>


Systemy informacji przestrzennej w jednostkach samorządowych - możliwości wykorzystania w zakresie lokalnego planowania energetycznego. Część 1

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na organach samorządu terytorialnego spoczywa między innymi obowiązek prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej. Zgodnie z artykułem 6a przywołanej ustawy, zadania te spoczywają na marszałkach województw oraz starostach powiatów. Starosta ma jednak prawo, po podpisaniu stosownej umowy, przekazać swoje obowiązki na rzecz prezydenta, burmistrza lub wójta gminy. Tyle mówi ustawa. Samorządy niejednokrotnie wychodzą jednak poza prawne obowiązki, inwestując na przykład w rozbudowane systemy informacji przestrzennej oparte na lotniczych ortofotomapach. Ponieważ wiąże się to ze znacznymi wydatkami, ważne jest, żeby narzędzia te wykorzystywać z maksymalną efektywnością, znajdując dla nich coraz to nowe zastosowania.


Więcej informacji >>>

O nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych dla samorządów i energetyki rozmawiamy z Łukaszem Przepiórą, kierownikiem projektu ERAMIS w firmie LGBS Polska.

Zobacz wywiad >>>


O zastosowaniu systemów GIS w energetyce rozmawiamy z Piotrem Rafalskim, kierownikiem projektu w Dziale Dokumentacji Vattenfall Distribution Poland.

Zobacz wywiad >>>


Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nakłada na starostów powiatów obowiązek prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej. Oznacza to, że przez samorządowe ośrodki geodezyjne każdego roku przepływa niezliczona wprost ilość danych. Jak urzędy radzą sobie z przetwarzaniem takiej liczby informacji i w jaki sposób pomagają im w tym nowoczesne systemy GIS, zapytaliśmy w Gliwicach. Tutejszy Urząd Miasta (realizujący także zadania powiatu) uważany jest za jednego z krajowych liderów tego typu rozwiązań. Na nasze pytania odpowiadali Sebastian Ptak, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Andrzej Kotłowski, szef samodzielnego Referatu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.  

Zobacz wywiad >>>