Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dobre praktyki

Dobre praktyki


Dobre praktyki wykorzystania OZE w budynkach

W budynkach zużywa się coraz więcej energii, ponad 40% paliw i energii jest zużywanych w gospodarstwach domowych, czyli w budynkach mieszkalnych. Do tego dochodzi zużycie energii w budynkach usługowych, administracyjnych i użyteczności publicznej. W budynkach paliwa i energię zużywa się na ogrzewanie pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody do użycia, oświetlenie, napędy sprzętu gospodarstwa domowego itp. Część energii w postaci ciepła i energii elektrycznej mogą dostarczyć odnawialne źródła energii. Polska jako członek Unii Europejskiej musi się dostosować do wspólnych przepisów prawnych i celów zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Na przykład musimy w Polsce osiągnąć 7,5% udział odnawialnych źródeł energii w bilansie zaopatrzenia kraju w paliwa pierwotne w 2010. Na  razie mamy około 5% udział i wiele do zrobienia w krótkim czasie. Wiele możemy zrobić w budynkach. Wiele więc zależy od Ciebie. Poniżej prezentujemy kilka dobrych przykładów zastosowania technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) w budynkach.

Zobacz >>>Dobre praktyki dla zmniejszenia zapotrzebowania na energię do celów klimatyzacji

Zasoby paliw kopalnych pomału wyczerpują się. Świat zużywa jednak coraz więcej energii, w tym w coraz większym stopniu na klimatyzację pomieszczeń budynków. Dodatkowo tworzone, przez różne niezależne instytucje, prognozy pokazują, że zapotrzebowanie to będzie stale wzrastać, zwłaszcza w rozwijających się w tym obszarze krajach Europy Centralnej. Tymczasem wszelkie działania zmierzające do ograniczenia zapotrzebowania na energię do celów klimatyzacji na etapie projektów, budowy czy gruntownej modernizacji budynków mają bardzo niski priorytet i są znane jedynie niewielkiej grupie ekspertów i jeszcze mniejszej grupie właścicieli i administratorów budynków. Poniżej prezentujemy kilka dobrych przykładów zastosowanych rozwiązań, ograniczających zużycie energii na klimatyzację pomieszczeń w różnego rodzaju budynkach.

Zobacz >>>Zapraszamy do zapoznania się z systemem monitoringu stworzonego przez FEWE.

1. MONITORING ZUŻYCIA CIEPŁA NA OGRZEWANIE ORAZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ. W celu dostarczania informacji o stanie zaopatrzenia w energię cieplną i użytkowaniu energii elektrycznej oraz wpływu tych procesów na środowisko, został wytypowany i wyposażony w układ do bieżącego monitoringu zużycia ciepła (ogrzewania), temperatur i energii elektrycznej kompleks budynków edukacyjnych. Zespół urządzeń pomiarowych, uzupełniony o system transmisji i gromadzenia danych, służący do bieżącego monitoringu zlokalizowany został w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Haliny Poświatowskiej i Gimnazjum nr 8 im. Polskich Olimpijczyków z Oddziałami Sportowymi przy ul. Szczytowej 28/30 w Częstochowie.

Zapraszamy do zapoznania się z systemem monitoringu >>>


2. MONITORING INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH. Parametry i efektywność pracy w warunkach rzeczywistych instalacji kolektorów słonecznych pracujących na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej można sprawdzić w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z Internatem w Wodzisławiu Śląskim.

Zapraszamy do zapoznania się z systemem monitoringu >>>W tym miejscu będziemy również przedstawiać inicjatywy podejmowane w Polsce i na świecie mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju oraz racjonalne korzystanie z energii i środowiska.


Wybrano pierwsze zielone technologie w ramach projektu GreenEvo

Boom na OZE

Częstochowa wzorem do naśladowania

Bielsko-Biała przyjęła „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii”

Symulator produkcji energii elektrycznej przez zespół elektrowni wiatrowych

Urząd Regulacji Energetyki uruchomił Kalkulator Taryf

Warszawa szanuje energię

Word Energy Outlook 2009 - prezentacja Ministerstwa Gospodarki

Frederikshavn stawia na OZE

Pierwszy transfer jednostek emisji

Efekty realizacji wybranych przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Interaktywna mapa OZE

Polska członkiem organizacji wspierającej CCS

Akcja Ministerstwa Gospodarki

Żarówki energooszczędne orężem do walki z ociepleniem klimatu

Analiza słonecznych instalacji grzewczych

Inicjatywa Komisji Europejskiej ManagEnergy

Covenant of Mayors

Warszawski biurowiec z certyfikatem GreenBuilding

Nowoczesna elektrownia solarna w Austrii

Samolot na energię słoneczną

Pierwszy na świecie stadion zasilany energią słoneczną

Innowacyjny budynek energooszczędny w Katowicach