Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Benchmarking

Co to jest benchmarking?


Benchmarking (porównanie) jest działaniem, które pozwoli porównać ze sobą europejskie miasta oraz pozwoli odpowiedzieć na pytanie - jak przedsięwzięcia i inicjatywy podejmowane przez miasta mają się do najlepszych praktyk w regionie, kraju oraz na poziomie Unii Europejskiej. Będzie także dobrą bazą do zidentyfikowania potencjału usprawnień, realizacji, szczegółowych przedsięwzięć i zbudowania programu zwiększenia efektywności wykorzystania energii, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł energii itp. Miasta/gminy stawiając w planach cele i monitorując ich osiąganie będą mogły konfrontować je z zestawem wskaźników (benchmarking), co pozwoli na ocenę własnych działań, pozycji w stosunku do innych miast i wypełniania zobowiązań prawnych krajów członkowskich i Unii Europejskiej. Krytycznym czynnikiem jest potrzeba uzyskania ścisłej i zwięzłej definicji wskaźników i danych, okresów aktualizacji, metodologii zbierania danych oraz obliczania wskaźników. Można to uzyskać tylko poprzez ustandaryzowane metodologie i modele.

FEWE jest jednym z partnerów projektu "SEC – BENCH - Miasta/gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu Ziemi na portalu internetowym", który ma na celu zademonstrowanie wskaźników do ocen i porównań efektów planów energetycznych miast/gmin oraz monitorowania ich realizacji. Obecnie benchmarking gmin jest jednym z działań podejmowanych w ramach realizacji projektu „Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi”.


Projekt SEC_BENCH

Monitorowanie zużycia i kosztów energii w budynkach publicznych stanowi nadal wyzwanie dla samorządów. Są takie, które już uporały się z tym tematem, jednak w większości przypadków dalej nie znamy ilości zużywanej energii przez budynki miejskie oraz kosztów ponoszonych z tego tytułu. Żeby móc skutecznie zarządzać energią w samorządach wiedza o zużyciu energii, trendach tego zużycia, skutkach wprowadzanych przedsięwzięć jest niezbędna. Również nie do przecenienia jest możliwość wzajemnego porównania budynków, ich energochłonności i na tej podstawie podejmowania dalszych decyzji dotyczących  szczegółowych audytów energetycznych, termomodernizacji obiektów lub zmiany umów z dostawcami energii.     

Więcej informacji nt. projektu >>>


Benchmarking wybranych gmin województwa śląskiego

Jednostkowe zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w wybranych miastach aglomeracji śląskiej >>> ZOBACZ

Wskaźnik jednostkowego zużycia gazu ziemnego na ogrzewanie mieszkań w wybranych miastach aglomeracji śląskiej >>> ZOBACZ

Emisja zanieczyszczeń ze źródeł szczególnie uciążliwych przypadających na km2 powierzchni dla wybranych miast województwa śląskiego >>> ZOBACZ


Benchmarking gmin - raporty


benchmarkin okladka    efqm zrzut