Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Rekomendowane linki

Rekomendowane linki

www.dobrepraktyki.org.pl - Serwis zawiera dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych oraz informacje nt. pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i rozwoju energetycznego

www.energie-cites.eu - stowarzyszenie europejskich władz lokalnych promujących zrównoważone gospodarowanie energią

www.eu-energystar.org - Etykietowanie sprzętu użytkowego

www.etykietyenergetyczne.pl - Serwis poświęcony świadectwom charakterystyki energetycznej

www.eu-greenlight.org - Program mający na celu zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej do oświetlenia, a tym samym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

www.eumayors.eu - The Covenant of Mayors jest programem mającym na celu czystszą produkcję energii oraz jej zrównoważone użytkowanie

www.kape.gov.pl - Krajowa Agencja Poszanowania Energii

www.mos.gov.pl - Ministerstwo Ochrony Środowiska
www.mos.gov.pl/oze - Serwis Ministerstwa Ochrony Środowiska poświęcony odnawialnym źródłom energii
www.mg.gov.pl - Ministerstwo Gospodarki

www.pnec.org.pl - Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites"

www.sustenergy.org - Europejska kampania "Odnawialne źródła energii w Europie"

www.ukace.org - Association for the Conservation of Energy; której celem jest zmniejszenie całkowitego zapotrzebowania na użytkowanie energii


Inne serwisy FEWE poświęcone zarządzaniu energią i efektywności energetycznej