Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Publikacje / Poradnik 4

Poradnik 4


Efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła – ograniczanie niskiej emisji”


Energia stanowi jedną z najważniejszych materialnych potrzeb życiowych człowieka. Jej produkcji, tak jak każdej działalności człowieka, towarzyszy korzystanie ze środowiska, a ubocznym tego skutkiem jest emisja zanieczyszczeń, zwłaszcza gdy jako paliwa stosuje się węgiel i inne paliwa kopalne. Poradnik ukazuje w uproszczony sposób, że systemy ogrzewania należy rozpatrywać kompleksowo, czyli traktować źródła ciepła (kocioł, piec), paliwo, komin i instalację rozprowadzającą jako jego integralne elementy, które wspólnie decydują i ilości wyprodukowanego ciepła i wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery.


niska emisja