Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Konferencje, szkolenia, wydarzenia / Szkolenie w Rzeszowie

Szkolenie w Rzeszowie


Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii zaprasza 26 listopada 2010 r. na bezpłatne szkolenie „Jak sporządzić i wdrażać plan energetyczny w gminie?”, które odbędzie się w Rzeszowie w Hotelu Hubertus przy ul. Mickiewicza 5 w Sali Konferencyjnej Dużej.


11 marca 2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, w świetle której władze gmin powinny mieć do marca 2012 r. opracowany "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

Głównym celem spotkania jest pogłębienie świadomości w zakresie planowania energetycznego, dostarczenie podstawowych wiadomości na temat planowania energetycznego w gminach, wprowadzenie w praktyczne aspekty sporządzania planów energetycznych, a także dostarczenie gminom informacji pozwalających na ograniczenie kosztów związanych ze sporządzeniem planu energetycznego.

Gminy podejmują także szereg działań w zakresie efektywnego gospodarowania energią oraz ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska jakie niesie za sobą użytkowanie energii. Skutecznym narzędziem promocji takich inicjatyw są portale edukacyjno-informacyjne dla gmin, które zostały stworzone w celu przybliżenia mieszkańcom wiedzy o sytuacji energetycznej gminy oraz dostarczania aktualnych informacji o działaniach podejmowanych przez gminę i ich efektach.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy decydentów, specjalistów z samorządów terytorialnych, osoby odpowiedzialne za planowanie energetyczne w gminach oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematyką.


Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie go do dnia 23 listopada 2010r. mailem: a.bogusz@fewe.pl; faxem: 32 203 51 14 lub na adres: Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice. Zgłoszenie można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.energiaisrodowisko.pl (zakładka Konferencje, szkolenia, wydarzenia).


Każdy z uczestników spotkania otrzyma komplet materiałów szkoleniowych:
- materiały szkoleniowe zawierające prezentacje prelegentów,
- poradniki – m.in. „Praktyczne aspekty planowania energetycznego w gminach”,
- broszurę „Oszczędzaj energię i środowisko”,
- płytę CD z poradnikami FEWE.Program spotkania >>>
Formularz zgłoszeniowy >>>
Materiały szkoleniowe >>>