Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Konferencje, szkolenia, wydarzenia / Szkolenie w Katowicach, 26 maja 2010 r.

Szkolenie w Katowicach, 26 maja 2010 r.


Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Urząd Miasta Katowice serdecznie zapraszają na szkolenie „Aspekty prawne i obowiązki samorządów terytorialnych w zakresie planowania energetycznego", które odbędzie się 26 maja 2010 r. w sali sesyjnej (p. 209) Urzędu Miasta w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4.


11 marca 2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, w świetle której władze gmin powinny mieć opracowany "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Celem spotkania jest pogłębienie świadomości w zakresie planowania energetycznego, dostarczenie podstawowych wiadomości na temat planowania energetycznego w gminach, wprowadzenie w praktyczne aspekty sporządzania planów energetycznych, a także dostarczenie gminie informacji pozwalających na ograniczenie kosztów związanych ze sporządzeniem planu energetycznego.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu edukacyjnego FEWE „Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz w ramach projektu „PEPESEC – Partnerstwo w planowaniu energetycznym narzędziem dla realizacji zrównoważonej energii w miastach i gminach” finansowanego ze środków Intelligent Energy Europe

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie go do dnia 21.05.2010r. mailem: a.bogusz@fewe.pl; faxem: 32 203 51 14 lub na adres: Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice. Zgłoszenie można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.energiaisrodowisko.pl w zakładce Konferencje, szkolenia, wydarzenia. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.Program spotkania >>>

Formularz zgłoszenia >>>

Materiały szkoleniowe >>>