Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Konferencje, szkolenia, wydarzenia / POLEKO 2009

POLEKO 2009


W Polsce panuje relatywnie niski poziom wiedzy społecznej o efektywności energetycznej. Konieczne jest pilne popularyzowanie wiedzy, wymiana doświadczeń i prezentacja najlepszych praktyk szczególnie wśród samorządowców. Konferencja ma na celu promowanie wiedzy, wymianę doświadczeń i wspieranie praktyk, które motywują do efektywnego użytkowania energii i zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Celem długookresowym jest zapewnienie, że w 2020 roku emisja gazów cieplarnianych w Polsce będzie o 40% niższa niż w roku 1988, że Polska zwiększy efektywność wykorzystania energii o co najmniej 20% w porównaniu z rokiem 2005 i że zwiększy udział energii ze źródeł odnawialnych.

Dialog społeczny, cecha charakterystyczna każdej demokracji, jest ważnym elementem osiągnięcia takiego celu.  Konferencje i debaty rozwijają świadomość społeczeństwa, jak i precyzują idee i dobre praktyki. Rozpowszechnianie informacji o takich wydarzeniach jest kluczowym elementem ich sukcesu. Fundamentalne znaczenie dla rozwoju praktyk promujących efektywność energetyczną ma zaangażowanie się w proces na każdym poziomie, włącznie z samorządami gminnymi i powiatowymi, jak i ministerstwami. Mamy nadzieję, że ta konferencja będzie szansą na kontynuację i rozwinięcie dialogu między zainteresowanymi większą efektywnością w przyszłości w naszym kraju.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 17 listopada 2009 r.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!


Program Konferencji >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Podsumowanie konferencji >>>