Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Konferencje, szkolenia, wydarzenia / Materiały szkoleniowe, 26 maj 2010 r.

Materiały szkoleniowe, 26 maj 2010 r.

images pdf

Łukasz Polakowski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Akty prawne związane z planowaniem energetycznym


images pdf

Piotr Kukla, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Obowiązki gmin w zakresie planowania energetycznego


images pdf

Piotr Kukla, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jako podstawowy dokument gminny


images pdf

Łukasz Polakowski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Lokalny Plan Działań dot. Efektywności Energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii jako element planowania energetycznego w gminie


images pdf

Anna Bogusz, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Portale edukacyjno-informacyjne dla miast skutecznym narzędziem promocji działań na rzecz zrównoważonego użytkowania energii – na przykładzie Częstochowy oraz Katowic


images pdf

Daniel Wolny, Urząd Miasta Katowice. Doświadczenia UM Katowice związane z realizacją projektów dotyczących planowania energetycznego, zarządzania energią i monitorowania zmian w zakresie zaopatrzenia w energię (Sec-bench i PEPESEC).