Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Informacje dla Wnioskodawców / Nabór wniosków w ramach Programu Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

Nabór wniosków w ramach Programu Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych


W konkursie w 2010 r. kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć wynosi 29 mln zł, z planem wypłat:

  • w 2010 r. – 14 mln
  • w 2011 r. – 15 mln

Wnioski można składać w dniach od 01 marca do 30 kwietnia 2010 roku do godz. 15:00

Wszystkie wnioski powinny być opracowane na podstawie formularza wniosku, który można pobrać z witryny internetowej (www.nfosigw.gov.pl ).

Przygotowane wnioski należy złożyć bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs odwierty 2010"


Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW >>> 

oraz w zakładce Programy priorytetowe, Geologia i górnictwo >>>