Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dokumenty i akty prawne / System Handlu Emisjami

System Handlu Emisjami


Celem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wypracowano w Unii Europejskiej zasady działania mechanizmu handlu emisjami. Powstały przepisy Unijne – Dyrektywa 203/87/WE (2003) oraz w konsekwencji tego prawo krajowe: Ustawa o handlu emisjami (2004) oraz System Handlu Uprawnieniami do Emisji w Polsce od 2005 roku. Działanie handlu emisjami jest bardzo proste: każdy większy emitor ma przyznany limit uprawnień do emisji np. instalacji elektrowni, ciepłowni, wybranych technologii przemysłowych. Przekroczenie limitu skutkuje znaczną opłatą. Nadwyżkę uprawnień można sprzedać, a brakujące uprawnienia można kupić na giełdzie. System ten wpływa więc na nasze rachunki za energię np. elektryczną. Elektrownie mogą się bowiem modernizować i zmniejszać emisję albo kupić dodatkowe uprawnienia na giełdzie. Jedno i drugie kosztuje, a koszty te mogą (ale nie muszą) przełożyć się na droższą energię. Istnieje również projekt Komisji Europejskiej, by od 2013 roku kupować na aukcji każde pozwolenie na emisję. Energia elektryczna może więc znacznie zdrożeć (nawet 50 – 70%), ale dzięki środkom na zakup uprawnień można liczyć na korzystne dofinansowanie. W czym może pomóc państwo? Tworząc i realizując nową i skuteczną politykę energetyczną (ulgi, dotacje, korzystne kredyty, uznania – białe certyfikaty, edukacja, komunikacja, partnerstwo, regulacje prawne itp.)


1.) Dokumenty unijne


2.) Dokumenty krajowe, lokalne