Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dokumenty i akty prawne / Projekt Ustawy o efektywności energetycznej

Projekt Ustawy o efektywności energetycznej

Projekt ustawy o efektywności energetycznej został skierowany do konsultacji międzyresortowych przez Ministerstwo Gospodarki. Jego powstanie wynika przede wszystkim z dyrektywy UE z 5.04.2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Poza tym polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej stawia przed sobą ambitne cele osiągnięcia do 2020 r. wysokich poziomów zwiększenia efektywności wykorzystania energii (o 20%), redukcji emisji gazów cieplarnianych (o 20%) i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (do 20% w zaopatrzeniu krajów w paliwa i energię).
Najważniejsze punkty Ustawy o efektywności energetycznej dotyczą podwyższenia sprawności wytwarzania energii, ograniczenia strat w przesyle oraz zmniejszenia zużycia energii. Administracja publiczna będzie odgrywać kluczową rolę w zrównoważonym użytkowaniu energii (budynki administracji publicznej zostaną zobligowane do wykazania oszczędności w użytkowaniu energii na poziomie minimum 1% w ciągu roku). W ustawie zawarte są także zapisy o tzw. białych certyfikatach będących wyznacznikiem efektywnych energetycznie przedsięwzięć, które będą mogły skutkować mierzalną ilością zaoszczędzonej energii. Poza tym przedsięwzięcia charakteryzujące się najwyższą efektywnością ekonomiczną będą otrzymywać świadectwa efektywności energetycznej. Ideą przewodnią powstawania ustawy była zachęta do oszczędzania energii, ale także wdrażanie najwyższych standardów efektywności energetycznej.

Projekt ustawy dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki http://bip.mg.gov.pl