Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dokumenty i akty prawne / Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Polska przyjęła w traktacie akcesyjnym cel indykatywny udziału energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych w krajowym zużyciu brutto energii elektrycznej na rok 2010 w wysokości 7,5%. W roku 2005 wskaźnik ten w Polsce wyniósł zaledwie 2,6%. Natomiast udział biokomponentów w rynku paliw zużywanych w transporcie w roku 2004 wyniósł zaledwie 0,3%. Polska powinna także zrealizować wskaźniki nałożone dyrektywami wspólnotowymi do roku 2010 – 10% dla odnawialnych źródeł energii i 5,75% dla biopaliw. Rada Europejska w 2007 r. ustaliła, że w 2020 r. udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w całkowitej wielkości wyprodukowanej energii w krajach UE wynieść powinien 20%, udział biopaliw w całkowitym zużyciu paliw transportowych 10%. Poza tym efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20%, zaś emisja CO2 ma być zmniejszona o 20% w stosunku do roku 1990. 

[Źródło: Romuald Krasowski. Przewodnik. Fundusze Europejskie na energetykę odnawialną]


Dokumenty: