Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dokumenty i akty prawne / Ochrona klimatu

Ochrona klimatu

Ziemski klimat nigdy nie był stały i zmieniał się na przestrzeni dziejów. W ostatnich latach odnotowano szereg anomalii pogodowych, takich jak nietypowe huragany, długotrwałe susze, powodzie, topnienie lodowców. Zmiany klimatu Ziemi obserwowane w ostatnich dwóch stuleciach, zaczynamy łączyć ze zwiększającym się zużyciem zasobów naturalnych, przede wszystkim surowców energetycznych. Ich spalanie w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych gospodarki i gospodarstw domowych jest główną przyczyną rosnącej z roku na rok emisji gazów cieplarnianych, a zatem wzrostu stężenia tych gazów w atmosferze i nasilania się efektu cieplarnianego, a w konsekwencji – powstawania niekorzystnych zmian klimatycznych. Największy udział w emisji gazów cieplarnianych ma energetyka. Jej rozwój będzie jednak postępował wraz z rosnącym poziomem zaspokajania potrzeb ludności świata. w ocenie oddziaływania na klimat i zapobiegania zmianom klimatycznym energetyka musi być traktowana jako całość, to znaczy jako system energetyczny obejmujący pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzenie, przesyłanie oraz użytkowanie różnych form i nośników energii.

Mając to na uwadze Unia Europejska oraz cały świat podejmują działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zminimalizowanie wpływu działalności człowieka na zmiany klimatyczne.


1.) Dokumenty ogólnoświatowe:


2.) Dokumenty unijne:


3.) Dokumenty krajowe, lokalne: