Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dokumenty i akty prawne

Dokumenty i akty prawne

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i aktami prawnymi m.in. z zakresu ochrony powietrza, klimatu, Systemu Handlu Emisjami, polityki energetycznej. Zawierają one podstawowe informacje na temat polityki ekologicznej oraz energetycznej. Ochrona środowiska w którym żyjemy ma fundamentalne znaczenie dla jakości życia zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Wiele państw UE, w tym także Polska, zwraca szczególną uwagę na zmiany klimatyczne i związane z nimi globalne ocieplenie, a także na kwestie związane ze zdrowiem i środowiskiem. Jako priorytetowe cele ochrony środowiska wyróżniane są najczęściej: zachowanie bioróżnorodności, ochrona i poprawa stanu środowiska przyrodniczego, racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych, ochrona zdrowia ludzkiego. 


Ochrona powietrza

Ochrona klimatu

System Handlu Emisjami

Polityka energetyczna

Odnawialne źródła energii


Aktualności.


Zmiany w prawie energetycznym

Wdrażanie Dyrektywy Energetycznej ma ponad 2-letnie opóźnienie

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad ulepszeniem regulacji energetycznych

Zmiany w Prawie ochrony środowiska

Nowelizacja Prawa Energetycznego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 20 października 2009

Ustawa o systemie zarządzania emisją gazów cieplarnianych i innych substancji

Projekt ustawy o efektywności energetycznej

Polityka energetyczna Polski do 2030 r.