Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Warszawa szanuje energię

Warszawa szanuje energię


Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, które przygotowało Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r., którego głównym celem jest redukcja emisji CO2 do otoczenia. Oczekiwany termin uchwalenia planu to luty 2010 r. Realizacja zaproponowanego planu powinna spowodować, że na koniec 2020 r., poziom emisji CO2 przez stolicę Polski będzie wynosił 80% poziomu emisji w 2007 r., który jest rokiem bazowym dla programu. Oznacza to redukcję emisji z 13 mln ton CO2 do ok. 10 mln ton rocznie. Również poziom zużycia energii końcowej będzie wynosił 80% poziomu w roku bazowym. Dodatkowo projekt planu zakłada co najmniej 15% zużycie energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł (OZE).

W celu redukcji emisji CO2 w Warszawie wdrażany jest projekt "inteligentnej" sieci ciepłowniczej, który pozwoli zredukować straty wody w sieci o 15%, a tym samym zredukować emisję CO2 o 150 tys. ton rocznie. Likwidacja tzw. sieci niskoparametrowej i wymiana rur na preizolowane pozwoli ograniczyć emisję o kolejne 140 tys. ton. Celem zmniejszenia strat ciepła zostanie wymienione ponad 550 km sieci kanałowych w ciągu 15 lat. Również modernizacja oświetlenia ulic przyniesie liczne efekty, m.in. redukcję mocy zainstalowanej o 5,3 MW z 22 MW. Zmniejszy się także zużycie energii o 22,2GWh rocznie z obecnych 95,1GWh. O ok. 8 mln zł z 35 mln zł zredukowane zostaną koszty energii elektrycznej. Dzięki temu przedsięwzięciu emisja CO2 zmniejszy się o 20 tys. ton rocznie. Zaraz po sektorze energetyki jest transport, który również odpowiada za sporą część emisji CO2. Realizowane będą więc różnorodne programy promujące samochody hybrydowe, elektroniczne, a także prowadzone będą akcje nakłaniające do podróżowania miejskim transportem zbiorowym.

Realizacja zaproponowanego planu powinna na koniec 2020 r. spowodować, że 15 % energii dla Warszawy produkowane będzie z biomasy. Energia ze spalania odpadów do 2015 r. może wynieść 4%, a w 2018 r. nawet do 8%. Rozbudowa obecnego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) pozwoli na wyprodukowanie energii z 320 tys. ton odpadów. Ponadto projekt Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r. przewiduje zakup zielonej energii z istniejących już elektrowni np. wodnych lub wiatrowych.

Źródło: www.wnp.pl