Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Szkoła Policji w Katowicach

Szkoła Policji w Katowicach


Projekt został realizowany w kompleksie budynków Szkoły Policji w Katowicach. Łączny koszt wszystkich podejmowanych działań wyniósł 13 300 tys. zł, a finansowanie zostało pozyskane z następujących źródeł: środki własne, dotacje z NFOŚiGW oraz GFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach. Program kompleksowej termomodernizacji szkoły był nakierowany na przeprowadzenie szeregu działań zmierzających do obniżenia zapotrzebowania na energię do celów grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Proces ten przebiegał w 5 etapach:
1.) Modernizacja źródeł ciepła – zlikwidowano kotłownię na paliwo stałe oraz dokonano przebudowy kotłowni gazowej
2.) Modernizacja systemu rozprowadzania ciepła – wymiana sieci cieplnych CO i CWU, przyłączenie do systemu kuchni wraz ze stołówką
3.) Termomodernizacja budynków – docieplenie budynków, wymiana instalacji
4.) Wprowadzenie systemu indywidualnej regulacji i monitoringu odbioru ciepła, uruchomienie systemu zarządzania energią
5.) Włączenie do systemu ciepłowniczego szkoły ciepła wytwarzanego w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej na potrzeby własne (wykorzystanie awaryjnego generatora energii elektrycznej) oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne). Wykorzystano również gruntowy wymiennik ciepła (GWC) na potrzeby klimatyzacji oraz podgrzewu powietrza wentylacyjnego w budynku dydaktycznym B.

Efekt ekologiczny podjętych działań termomodernizacyjnych:

  • osiągnięto roczne oszczędności zużycia energii na poziomie 35%
  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw dzięki likwidacji źródeł węglowych, modernizacji kotłowni gazowej, przebudowie sieci dystrybucyjnych
  • zmniejszenie zużycia ciepła dzięki poprawie izolacyjności przegród budowlanych
  • redukcja emisji dwutlenku węgla na poziomie 1570 Mg/rok


(źródło. "Jak chronić klimat na poziomie lokalnym? Poradnik dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej". Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warszawa 2008)