Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Pierwszy transfer jednostek redukcji emisji

Pierwszy transfer jednostek redukcji emisji


9 listopada 2009 r. Minister Nowicki podpisał w Sopocie pierwszą umowę Polski na sprzedaż jednostek emisji w ramach Protokołu z Kioto, która przyniesie Polsce 25 mln euro na ochronę klimatu oraz wsparcie wdrażania pakietu energetyczno–klimatycznego. Umowę zawarto pomiędzy Ministrem Środowiska Polski, Maciejem Nowickim a Josue Tanaką, Dyrektorem pionu klimatycznego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, w obecności Ministra Środowiska Hiszpanii.

Kwota umowy opiewa na 25 mln euro. Pieniądze trafią na specjalny rachunek klimatyczny obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będą z nich finansowane inwestycje służące redukcji gazów cieplarnianych. Pomoże nam to m.in. wywiązać się z naszych unijnych zobowiązań w ramach pakietu energetyczno – klimatycznego.  To początek sprzedaży przez nasz kraj uprawnień do emisji w ramach Protokołu z Kioto. Równolegle z umową sprzedaży jednostek AAU Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera umowę na kredyt z EBI i EBOR. Oznacza to, że na rynku pojawi się ponad 0,5 mld zł, które będą dostępne dla polskich przedsiębiorców. Część środków będzie dostępna w formie dotacji, część w formie atrakcyjnej pożyczki.

Nasz kraj posiada trzecią co do wielkości nadwyżkę jednostek AAU na świecie: około 500 mln jednostek za lata 2008-2012 (po Rosji i Ukrainie). Nadwyżka jest wynikiem bardzo trudnej i kosztownej restrukturyzacji polskiej gospodarki przeprowadzanej po 1990 r. Osiągnięcia te wynikają w mniejszym stopniu z upadku niektórych energochłonnych przedsiębiorstw w okresie transformacji, w większym stopniu z działań na rzecz środowiska: ustanowieniu kompleksowego systemu finansowego dla środowiska, w dalszej kolejności sprawnemu dostosowywaniu naszych krajowych wymogów do restrykcji unijnych. Polsce udało się zredukować emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protokołem z Kioto) o 30%, podczas gdy zobowiązanie z Protokołu wynosiło 6%.

Polska prowadzi negocjacje z innymi zainteresowanymi zakupem polskich nadwyżek krajami. Kolejna spodziewana transakcja to umowa z Irlandią.

(Źródło: Ministerstwo Środowiska)