Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / GreenEvo

GreenEvo


Wybrano pierwsze zielone technologie w ramach projektu GreenEvo


Projekt GreenEvo został przygotowany w Ministerstwie Środowiska w ramach obsługi polskiej Prezydencji COP 14, czyli Konferencji Klimatycznej ONZ, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 r. COP 14 był najważniejszym forum globalnych negocjacji politycznych na temat zmian klimatu, a polski Minister Środowiska, prof. Maciej Nowicki, do kolejnej konferencji w Kopenhadze w grudniu 2009 r., pełnił funkcję Prezydenta tego procesu. GreenEvo - AZT jest zbieżny z ideą Poznańskiej Strategii Transferu Technologii, dokumentem, którego przyjęcie było jednym z osiągnięć poznańskiej konferencji. Zakłada ona zwiększanie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie.

Wybrano pierwsze zielone technologie, które w ramach projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii otrzymają szanse na kompleksowy rozwój, a najlepsi na promocję za granicą. Aż 29 technologii zakwalifikowało się do programu kompleksowego rozwoju, który dla każdego z projektów może zakończyć się promocją zagraniczną w ramach innowacyjnego projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Liczba projektów nadesłanych przez przedsiębiorstwa i instytucje przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów – zgłoszono ich aż 57 w 7 obszarach. Kapituła konkursu złożona z wybitnych ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości i technologii oraz przedstawicieli instytucji rządowych, pod przewodnictwem Bernarda Błaszczyka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, zakwalifikowała do udziału w projekcie najciekawsze polskie rozwiązania w zakresie zielonych technologii, posiadające największy potencjał do rozwoju. Przez kolejne pół roku ich rozwój nabierze rozpędu: będą szczególnie wspierane, m.in. poprzez indywidualne doradztwo, szkolenia z prawa patentowego, pozyskiwania funduszy i promocji.

Kwalifikując technologie do udziału w projekcie, kapituła konkursu brała pod uwagę m.in.: istniejącą linię produkcyjną (technologia posiada przynajmniej jedno wdrożenie) czy fakt posiadania KRS na terenie Polski. W dalszej kolejności oceniane będą także potencjał do rozwoju, ocena naukowo – techniczna, potencjał biznesowy i promocyjny. Wśród zakwalifikowanych do udziału w projekcie technologii są rozwiązania reprezentujące wszystkie wyszczególnione obszary projektu, to znaczy: energię odnawialną, energooszczędność, rozwiązania wodno-ściekowe, wsparcie gospodarki odpadami, technologie węglowe i niskoemisyjne. Są to m.in. suszarnia odpadów ściekowych, kolektory słoneczne czy inteligentne lampy uliczne. Ale także nowatorska technologia odzysku odpadów niebezpiecznych czy produkcja ekologicznego paliwa.

Wybór najlepszych 29 projektów rozpoczyna kolejny etap przedsięzwięcia: niemal półroczny okres indywidualnego doradztwa i unikalnej pomocy w rozwinięciu ich zielonych skrzydeł. Projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii zapewni technologiom wsparcie doradcze w zakresie transferu technologii, możliwości pozyskiwania funduszy oraz strategii działań marketingowych. Najciekawsze projekty wyłonione w drugim etapie konkursu będą promowane poprzez portal internetowy www.greenevo.gov.pl oraz unikalny katalog, który będzie łączył prezentację najciekawszych technologii z unikalnymi danymi na temat polskiego rynku technologii. Jego wydanie jest planowane jest na jesień.

Technologie, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie wciąż mają szansę na rozwój: start w kolejnych edycjach konkursu i stałą obecność na portalu GreenEvo.gov.pl dostępnym dla wszystkich użytkowników, którzy chcą wypromować swoje technologie.


(Źródło informacji: Ministerstwo Środowiska: www.mos.gov.pl)


29 zielonych technologii w ramach GreenEvo


29 polskich firm oferujących innowacyjne technologie prośrodowiskowe otrzymało unikalną szansę podboju rynków zagranicznych – ofertę doradczo-szkoleniową platformy GreenEvo, która umożliwi wejście polskich zielonych technologii na arenę międzynarodową. Na spotkaniu inaugurującym drugi etap projektu GreenEvo, które odbyło się 24 marca 2010 r. w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciele firm otrzymali certyfikaty potwierdzające zakwalifikowanie ich technologii do programu.

Akcelerator Zielonych Technologii, projekt Ministerstwa Środowiska na rzecz promocji polskich technologii prośrodowiskowych i wsparcia przedsiębiorstw oferujących rozwiązania technologiczne sprzyjające ochronie środowiska,  nabrał  rozmachu. Projekt wkroczył w fazę strategiczną – szytego na miarę doradztwa, szkoleń i indywidualnego coachingu, które ma wyposażyć firmy w niezbędne know-how i umiejętności i zaprogramować je na odniesienie sukcesu na globalnych zielonych rynkach.        

W drugim etapie konkursu firmy dysponujące wybranymi technologiami otrzymają pomoc umożliwiającą dalszy, przyspieszony rozwój unikalnych prośrodowiskowych rozwiązań. Będzie to wsparcie doradcze w zakresie transferu technologii, możliwości pozyskiwania funduszy oraz strategii działań marketingowych. Głównym celem jest wybór odpowiednich narzędzi indywidualnie dla każdego uczestnika programu.

Aby zapewnić efektywną realizację projektu, Ministerstwo Środowiska pozyskało do współpracy inne instytucje, organizacje i podmioty. Przy realizacji projektu GreenEvo ministerstwo współpracuje z resortami gospodarki, spraw zagranicznych, nauki i szkolnictwa wyższego, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Patentowym RP oraz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Poprzez projekt GreenEvo Ministerstwo Środowiska nie oferuje bezpośredniego wsparcia finansowego. Celem kompleksowych działań zapewnianych w ramach projektu jest zwiększenie potencjału przesiębiorstw i umożliwienie im skutecznego zaistnienia na rynkach zagranicznych. Są one prowadzone pod kątem wypromowania danej technologii, a nie samego przedsiębiorstwa. Nowatorska formuła projektu polega na udostępnieniu firmie narzędzi umożliwiających powodzenie wybranej technologii na rynkach zagranicznych, ostateczny sukces uwarunkowany jest jednak aktywnością przedsiębiorcy – właściciela technologii.

Partnerem finansującym projekt GreenEvo jest  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pełna lista uczestników oraz wybranych do projektu technologii znajduje się na stronie projektu: http://www.greenevo.gov.pl/pl/konkurs/

(Źródło informacji: Ministerstwo Środowiska: www.mos.gov.pl)


Spółka Watt z Piekar Śląskich

W Warszawie zainaugurowano projekt GreenEvo. W jego ramach Ministerstwo Środowiska zorganizowało innowacyjny program Akcelerator Zielonych Technologii (AZT), do którego została zakwalifikowana m.in. firma Watt z Piekar Śląskich. Produkowane przez nią płaskie kolektory słoneczne WATT 4000 S są najlepszymi kolektorami na świecie. Nowa hala produkcyjna Watt powstająca w Sosnowcu będzie w stanie rocznie wyprodukować 300 tys. kolektorów słonecznych. Daje to firmie Watt drugie miejsce na świecie. Obecnie udział eksportu towaru sięga 50 proc., jednak po uruchomieniu nowego zakładu ten udział będzie zdecydowanie większy. Stworzony w Piekarach Śląskich płaski kolektor słoneczny WATT 4000S okazał się najwydajniejszym panelem na świecie. Uzyskał najwyższy w historii współczynnik efektywności sięgający 85 proc. (ETA 0 - 0,845). Testy kolektora przeprowadził renomowany Institut für Solarenergieforschung w Hameln (ISFH) zgodnie z zasadami Solar Keymark. Żaden inny produkt europejski nie ma tak wysokiego współczynnika efektywności. Jego konstrukcja wykorzystuje zwiększoną powierzchnię absorbera (płaszczyzny wchłaniającej energię solarną), mocniej wyprofilowane rynienki oraz unikalny, opatentowany system łączenia dziesięciu rurek z absorberem. - wyjaśnia Sebastian Musioł, specjalista ds. marketingu w Watt. - Równie ważnym elementem jest antyrefleksyjna szyba Centrosolar. Pozwala ona zredukować do minimum refleksy świetlne od powierzchni szyby.

(Źródło: www.wnp.pl)