Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Częstochowa wzorem do naśladowania

Częstochowa wzorem do naśladowania


Miasto Częstochowa jest w Polsce wzorcowym miastem pokazującym w jaki sposób można oszczędzać energię. To właśnie samorządy są zobowiązane do prowadzenia polityki energetycznej i oszczędzania energii. W świetle ustawy - Prawo energetyczne włodarze miast powinni mieć opracowany "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Jednak niewiele z nich tak czyni - zaledwie 30% samorządów takowe dokumenty posiada, a tylko nieliczne są realizowane. Przykład Częstochowy pokazuje, że warto poczynić takie starania. W ostatnich latach udało się zmniejszyć w tym mieście wydatki na energię o kilka milionów złotych i jest ono zaliczane do krajowych liderów w odniesieniu do skuteczności lokalnej polityki energetycznej.

Od 2003 r. Częstochowa sukcesywnie i konsekwentnie realizuje program zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej. Jego głównymi założeniami jest poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie zużycia energii elektrycznej i ciepła oraz zmniejszenie kosztów ich zakupu. Miasto realizuje również zadania termomodernizacyjne.

Efekty tych działań są widoczne. W 2008 r. zużycie energii spadło o 24% w 121 obiektach oświatowych, w odniesieniu do roku 2003. Dzięki temu w 2008 r. odnotowano oszczędności wysokości 623 tys. w porównaniu do 2003 r. – wyjaśnia Bożena Herbuś, inżynier miejski w Częstochowie. Poza tym, całościowe koszty oszczędności zużycia mediów energetycznych, powstałe w latach 2003–2008 w 121 budynkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i średnie), wynoszą prawie 5,9 mln zł. W tych budynkach realizowany jest również program optymalizacji zużycia wody. W 2008 r. zużyto ponad 36% wody mniej niż w 2003 r., co daje roczne oszczędności na poziomie 189 tys. zł. Skumulowane oszczędności w tym okresie, tylko w przypadku zużycia wody, wyniosły 987 tys. zł. Jak podkreśla Pani Bożena Herbuś, te wszystkie oszczędności osiągnięto pomimo kilkakrotnych jednostkowych podwyżek cen wody, energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu.

W 2004 r. zostały także zmodernizowane 22 węzły ciepłownicze, przebudowano 2 kotłownie węglowe na paliwa bardziej ekologicznie (czyli na olej opałowy), a 3 obiekty zostały podłączone do sieci ciepłowniczej. Przebudowa kotłowni na olej i gaz oraz modernizacja węzłów realizowana była w ramach inwestycji miejskich w formule ESCO, czyli spłacana jest z uzyskiwanych oszczędności. W wyniku zawartej z samorządem w 2006 r. ugody, firma ciepłownicza Fortum Częstochowa wykonała na własny koszt modernizację 4 kotłowni w miejskich budynkach oświatowych, instalując ekologiczne i nowoczesne kotły na ekogroszek. Umowa przewiduje, że po okresie 7-letniej eksploatacji Fortum przeniesie ich własność na rzecz gminy. Fortum Częstochowa wymieniło także 19 węzłów cieplnych starego typu na nowoczesne węzły wymiennikowe z automatyką pogodową i czasową. Wartość wszystkich zadań zrealizowanych przez Fortum wyniosła 1,22 mln zł. W budynkach, w których zostały zmodernizowane węzły cieplne, oprócz automatyki pogodowej została zainstalowana także automatyka czasowa pozwalająca na stosowanie taryf nocnych, weekendowych oraz obniżanie temperatury w obiektach oświatowych podczas ferii i świąt.

Samorząd Częstochowy jest także jednym z nielicznych, który zmienił sprzedawcę energii elektrycznej. Przeprowadzono trzy przetargi w wyniku których kupowane jest 10,5 GWh energii elektrycznej i zaoszczędzono łącznie ok. 300 tys. zł. Wszystkie postępowania przetargowe wygrała spółka PKP Energetyka. Obecnie przygotowywany jest przetarg na zakup ok. 20 GWh energii elektrycznej dla większości miejskich obiektów w Częstochowie w całym 2010 r.. Biorąc pod uwagę obowiązujące prawo oraz faktyczne korzyści wynikające z zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku, oczekiwać należy, że coraz więcej samorządów będzie korzystało z możliwości zmiany spółki obrotu energią elektryczną – prognozuje Bożena Herbuś.

(Źródło informacji: http://forsal.pl/artykuly/342697,czestochowa_pokazuje_jak_oszczedzac_energie.html)