Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Bielsko-Biała

Bielsko-Biała


Bielsko-Biała przyjęła Plan działań na rzecz zrównoważonej energii


W styczniu 2009 r. Bielsko-Biała przystąpiła do "Covenant of the Mayors", europejskiej inicjatywy zakładającej m.in. redukcję gazów cieplarnianych. W rocznicę tego wydarzenia, Rada Miasta uchwaliła "Plan działań a rzecz zrównoważonej energii" i  tym samym zobowiązało się do redukcji emisji CO2 w ciągu 10 lat do poziomu mniejszego o co najmniej 20% w stosunku do roku 1990.

Autorami planu są konsultanci z firmy Atmoterm S.A., którzy przeanalizowali już emisje gazów cieplarnianych w latach 1990-2008 z terenu miasta z następujących sektorów: mieszkalnictwa, przemysłu i transportu. Następnie sporządzili prognozę na rok 2020. Wyliczenia pozwoliły na określenie celu redukcji emisji w ciągu najbliższych 10 lat, który wynosi 187 tys. ton CO2. Następnie zaprojektowano działania do osiągnięcia tych efektów, a których realizacja przyniesie miastu i jego mieszkańcom oszczędności szacowane na 60 mln złotych rocznie.

Plan pomaga postępować racjonalnie, bowiem chcemy mądrze wydawać pieniądze na inwestycje w mieście i poprawić efektywność we wszystkich tych miejscach, które wskazała wykonana analiza. - mówi Piotr Sołtysek, pełnomocnik prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią.

Największy potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Bielsku-Białej tkwi w racjonalizacji zużycia energii. Zakłada się wdrożenie wachlarza działań, takich jak:

  • termomodernizacje budynków,
  • wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
  • poprawianie efektywności energetycznej systemów masowego transportu.

W planie uwzględniono też:

  • modernizacje sieci ciepłowniczej,
  • izolacje budynków mieszkalnych,
  • wykorzystanie kolektorów słonecznych
  • oraz modernizację taboru miejskiego przewoźnika.


Jak podkreśla pełnomocnik prezydenta, szczególnie istotny jest potencjał tkwiący w zmianie zachowań mieszkańców. Szacunkowo wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej redukując zużycie mediów energetycznych (prąd, gaz, C.O.) o 1%  w ciągu roku mogą ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o ok. 6,2 tys. ton. Osiągnięcie tego celu wymaga jednak wytrwałej i wieloletniej pracy nad zmianą nawyków mieszkańców - ocenia Sołtysek.

(Źródło informacji i tekstu: http://www.wnp.pl)