Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Dane meteorologiczne / Monitoring powietrza

Monitoring powietrza


Śląski Monitoring Powietrza


Zapraszamy Państwa do skorzystania ze strony prezentującej informacje o jakości powietrza w województwie śląskim.

zrzut


Znajdą tutaj Państwo wyniki stężeń zanieczyszczeń uzyskane w systemie automatycznych stacji pomiarowych, opis stanowisk pomiarowych oraz informacje o standardach jakości powietrza.

zrzut3


W skład systemu wchodzi 16 stacji automatycznych (mapa) i ambulans pomiarowy imisji.

zrzut2Uwaga! Wyniki bieżące prezentowane na stacjach podlegają wstępnej, automatycznej weryfikacji, więc mogą odbiegać od wartości przyjmowanych w ocenach stanu zanieczyszczenia powietrza. Operatorzy systemu dokonują walidacji w cyklach dobowych oraz miesięcznych. Po roku następuje końcowa weryfikacja i zatwierdzenie serii pomiarowych, stanowiących podstawę do rocznej oceny jakości powietrza.Monitoring powietrza dla innych województw >>>