Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Klimat / COP / Polityka klimatyczna Polski

Polityka klimatyczna Polski


Najlepsze rezultaty w ograniczaniu emisji CO2 możemy osiągnąć zwiększając efektywność energetyczną oraz wykorzystując niskoemisyjne technologie produkcji energii - powiedział wiceminister gospodarki Marcin Korolec, podczas konferencji „Najnowsze wymiary polityki klimatycznej - Trzy idee, które czynią wolnym”, która odbyła się 28 stycznia 2010 r. w Warszawie.

Wiceszef resortu gospodarki przypomniał o wnioskach z raportu przygotowanego przez McKinsey&Company i spółki energetyczne pod patronatem Ministra Gospodarki. Opracowanie dotyczy oceny potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wyniki badania pokazują, że nasz kraj ma techniczny potencjał redukcji poziomu emisji nawet o 1/3 do 2030 r. – dodał. Efekty zacznie przynosić realizacja dużych projektów w sektorze elektroenergetycznym, tj. elektrownie wiatrowe, elektrownie atomowe czy instalacje CCS. W opinii wiceministra Korolca Polska dowiodła, iż rozwój gospodarczy nie musi pociągać za sobą degradacji środowiska. W Kioto zobowiązaliśmy się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 6%, ale w latach 1988-2007 osiągnęliśmy redukcję rzędu 30% – powiedział. Podkreślił, że w tym samym czasie nasz PKB zwiększył się o ponad 70 proc.

Polska jako kraj, którego gospodarka w znacznym stopniu oparta jest na węglu, może wypracować model redukcji emisji gazów cieplarnianych, który będzie miał zastosowanie w innych państwach o podobnej strukturze energetycznej. W Ministerstwie Gospodarki rozpoczęliśmy właśnie prace nad Narodowym Programem Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych, a przygotowanie do niego założeń będzie przedmiotem prac Rady Ministrów w I połowie 2010 r. – poinformował podsekretarz stanu w MG.

Wiceminister Korolec zadeklarował, że w realizacji Programu pomoże powołana przez wicepremiera Waldemara Pawlaka Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji. Z kolei członkowie polskiego rządu aktywnie uczestniczą w wielu organizacjach zajmujących się zmianami klimatu, tj. Międzynarodowej Agencji Energii, Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, Carbon Sequestration Leadership Forum czy Global CCS Institute.

(Źródło informacji: Ministerstwo Gospodarki; www.mg.gov.pl)