Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Klimat / COP / COP14 w Poznaniu

COP14 w Poznaniu


1 - 12 grudnia 2008 roku w Poznaniu odbyła się Konferencja COP14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (COP/MOP4). Jest to najbardziej prestiżowe forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu, skupiające uwagę całego świata. Organizatorem konferencji w Poznaniu był Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu, gospodarzem - Rząd Rzeczypospolitej, a koordynatorem przygotowań - Ministerstwo Środowiska RP. W dwutygodniowych obradach wzięło udział ponad 12 tys. uczestników z całego: ponad 190 delegacji rządowych z ministrami środowiska lub zmian klimatu na czele, instytucji międzynarodowych, ekologicznych, biznesowych i badawczych organizacji pozarządowych oraz mediów (ponad 1 tys. dziennikarzy uzyskało akredytację. W celu sprawnego przebiegu obrad do dyspozycji uczestników Konferencji oddano 42 000 m2 powierzchni konferencyjnej na Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz infrastrukturę spełniającą najwyższe światowe standardy. Objęła ona m.in. 34 sale konferencyjne, biura dla 300 osób z Sekretariatu UNFCCC, infrastrukturę informatyczną zapewniającą jednoczesną pracę ok. 2500 komputerów, sieć IP pozwalającą na płynną komunikację głosową czy kosze na segregowane śmieci.

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Okręg Górnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Okręg Mazowiecki Polskiego Klubu Ekologiczny mieli wspólne stoisko promocyjne w czasie COP14. Na wystawie poświęconej najnowszym technologiom w dziedzinie zwalczania zmian klimatu oraz adaptacji do nich zostało zaprezentowanych 16 plakatów tematycznych (m.in. Działalność człowieka zmienia klimat, Energia a klimat, System Handlu Emisjami - co nas czeka?, OZE zobowiązania i możliwości, Czy Twój budynek jest energooszczędny?).

cop14

Do największych sukcesów Konferencji klimatycznej w Poznaniu należy uruchomienie Funduszu Adaptacyjnego. W wyniku decyzji podjętej w Poznaniu pieniądze z Funduszu będą łatwiej dostępne bezpośrednio dla krajów rozwijających się z pominięciem dotychczasowych barier utrudniających realizację projektów. Dzięki temu państwa najbardziej zagrożone dramatycznymi skutkami zmian klimatu zaczną realizować pierwsze projekty adaptacyjne. Sukcesem szczytu klimatycznego są deklaracje poszczególnych krajów rozwijających się o zamiarze przyłączenia się do zdecydowanych działań redukcyjnych. Tuż po poznańskim szczycie Australia zadeklarowała ogłoszenie swoich celów redukcyjnych. Na konferencji w Poznaniu także Norwegia ogłosiła, że do 2020 r. zredukuje swoją emisję krajową o 30%. Również Japonia ogłosiła swój długookresowy cel redukcji - 50% do 2050 r. Wydarzeniem szczytu klimatycznego była deklaracja Senatora Johna Kerry’ego złożona w imieniu Prezydenta Elekta USA, Baracka Obamy. Ogłosił on, że Stany Zjednoczone będą liderem w walce z globalnym ociepleniem. W imieniu nowego amerykańskiego prezydenta elekta przedstawił plan działań zmierzających do ograniczenia emisji CO2 o 80% do 2050 r. To przełom, którego Poznań był i uczestnikiem i świadkiem.

(Źródło informacji: www.cop14.gov.pl)