Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Bazy danych / Rejestr zużycia

Energia


W przyrodzie występuje nieprzetworzona energia zwana energią pierwotną. Głównym źródłem jej pozyskiwania są paliwa kopalne (np. węgiel kamienny, gaz ziemny, ropa naftowa) oraz energetyka odnawialna (np. energia słoneczna, wodna, geotermalna, wiatru). Musi ona zostać przetworzona celem zaspokojenia potrzeb człowieka (np. na energię elektryczną).

energia pierwotna

(na podstawie: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2006, 2007. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2008)


Z kolei energia finalna jest pozyskiwana w wyniku przetwarzania energii pierwotnej, z uwzględnieniem strat wynikających np. z przetwarzania, przesyłu. Jest ona bezpośrednio dostępna dla użytkownika.   

energia finalna

(na podstawie: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2006, 2007. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2008)


Ceny nośników energii:

Rok 2007 >>>