Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Aktualności / Polsko-brandenburska współpraca gospodarcza

Polsko-brandenburska współpraca gospodarcza


Liczę, że dzięki naszej współpracy Polska dokona skoku technologicznego, zwłaszcza w energetyce i ochronie środowiska – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas spotkania z Ralfem Christoffersem ministrem gospodarki i spraw europejskich Brandenburgii. Rozmowy odbyły się 27 maja 2010 r. w Warszawie.

Wicepremier Pawlak podkreślił, że Polska będzie modernizować sektor energetyczny, by m.in. wypełnić zobowiązania wynikające z pakietu energetyczno-klimatycznego. Nakłady na ten cel w najbliższych latach mogą wynieść nawet 50-60 mld euro. Chętnie skorzystamy w tej dziedzinie z doświadczeń i potencjału technologiczno-inwestycyjnego firm z Brandenburgii – zaznaczył wicepremier.

Zdaniem szefa resortu gospodarki współpraca między Polską a Brandenburgią może być szczególnie owocna w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Wicepremier przypomniał, że rozwój OZE jest jednym z priorytetów „Polityki energetycznej Polski”. W 2020 r. zamierzamy osiągnąć 15-proc. udział OZE w zużyciu energii finalnej, a w 2030 r. 20% – zaznaczył. – Planujemy także 10% udział biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji – dodał.

Ralf Christoffers, minister gospodarki i spraw europejskich Brandenburgii zadeklarował chęć wymiany wiedzy i technologii w zakresie wykorzystania energetyki odnawialnej. Zwrócił uwagę na potrzebę pozyskania akceptacji społeczeństwa dla rozwijania tego typu źródeł.

Wicepremier Waldemar Pawlak podziękował również za dotychczasową pomoc Brandenburgii i Niemiec w walce z powodzią w Polsce. Błyskawiczna reakcja na naszą prośbę o pomoc miała ogromne znaczenie dla Sandomierza, Pszczyny, Raciborza, Opola i Krakowa – powiedział. – Do miast tych dotarł kompletny sprzęt oraz strażacy, za których pomoc serdecznie dziękujemy – dodał.


Polska jest najważniejszym partnerem gospodarczym Brandenburgii w regionie Europy Środkowowschodniej. Wartość wymiany handlowej Polski z tym krajem związkowym w 2009 r. wyniosła 2,5 mld euro, w tym ok. 1 mld euro polskiego eksportu i 1,5 mld euro importu. W strukturze towarowej polskiego importu z Brandenburgii dominują produkty przemysłowe, wyroby gotowe oraz półprodukty, a w polskim eksporcie także towary rolno-spożywcze.

Brandenburgia jest centrum energetycznym Niemiec. Roczne wydobycie węgla brunatnego szacuje się tam na ok. 40 mln t. Branża energetyczna należy do priorytetowych kierunków w rozwoju handlu zagranicznego. Ponad połowa produkcji energii elektrycznej jest przeznaczana na eksport.Źródło tekstu: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)