Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Aktualności / Memorandum do Prezydencji Polski w Radzie UE

Memorandum do Prezydencji Polski w Radzie UE


Od lipca do grudnia 2011 roku Polska sprawować będzie Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W niniejszym memorandum, Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę na kluczowe kwestie w obszarach polityki klimatycznej i energetycznej, którymi Polska będzie musiała się zająć podczas sprawowania Prezydencji.

Ambitne cele w zakresie ochrony klimatu i energetyki przysłużą się budowaniu Europy XXI wieku, bezpieczniejszej dzięki uniezależnieniu się od paliw kopalnych i bardziej konkurencyjnej dzięki rozwojowi zielonych technologii. Jednocześnie nadanie przez Polskę właściwego priorytetu ochronie klimatu przyczyni się do budowania wizerunku Polski jako kraju rozumiejącego konieczność zrównoważonego korzystania z zasobów oraz dbającego o los przyszłych pokoleń.

Koalicja Klimatyczna wystosowała memorandum do Prezydencji Polski w Radzie UE >>> zobacz
źródło: Koalicja Klimatyczna, www.koalicjaklimatyczna.org