Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Aktualności / Konsultacje społeczne dot. wpływu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej na środowisko

Konsultacje społeczne dot. wpływu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej na środowisko


Działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło z dniem 30 grudnia 2010 r. proces udziału społeczeństwa w sporządzaniu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej MG (zobacz >>>).


Uwagi i wnioski jej dotyczące można nadsyłać na adres: ocenappej@mg.gov.pl w terminie 21 dni od dnia publikacji.Źródło informacji i tekstu: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl; 30.12.2010)