Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start / Aktualności

Aktualności

Pierwszy na świecie stadion zasilany energią słoneczną
Projekt Ustawy o Efektywności Energetycznej
Polityka energetyczna Polski
Akcja Ministerstwa Gospodarki
Polska członkiem organizacji wspierającej CCS
Pierwszy transfer jednostek redukcji emisji
Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych podpisana
Projekt rozporzadzenia dot. Krajowego systemu zielonych inwestycji
Zbliża się Konferencja Klimatyczna COP15 w Kopenhadze
Informacje dla Wnioskodawców
Konkursy Ministerstwa Środowiska
World Energy Outlook 2009 - prezentacja w Ministerstwie Gospodarki
Inauguracja Konferencji Klimatycznej COP 15 w Kopenhadze
Powstał "Lokalny plan działań w zakresie efektywności energetycznej dla Miasta Częstochowa"
Urząd Regulacji Energetyki uruchomił Kalkulator Taryf
Polska na COP15
Podsumowanie COP15
Zmiany w Prawie ochrony środowiska wchodzące w życie z dn. 1 stycznia 2010 r.
Konkurs ekologiczny Wydawnictwa EUROPA
Symulator produkcji energii na stronach Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej
Narodowy program redukcji emisji gazów cieplarnianych
Ministertwo Gospodarki jest w trakcie prac nad nowymi regulacjami prawnymi dot. sektora energetycznego
Wiceminister Gospodarki Paweł Korolec rozmawiał o polityce klimatycznej Polski
Nabór wniosków w ramach Programu Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych
Bielsko-Biała pierwszym miastem w Polsce z Planem działań na rzecz zrównoważonej energii
Wdrażanie Dyrektywy Energetycznej opóźnione o 2 lata
Częstochowa wzorem do naśladowania
Wielki boom na OZE
11 marca 2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.
Zielone zamówienia publiczne drogą do zrównoważonego rozwoju
24 marca 2010 r. odbyło się spotkanie inaugurujące drugi etap projektu GreenEvo
22 kwietnia 2010 r. w Katowicach odbędzie się Dzień Informacyjny na temat Programu Inteligentna Europa
Zmiana terminu Dnia Informacyjnego na temat Programu Inteligentna Europa z 22 kwietnia 2010 r. na 11 maja 2010 r.
Plik PDF document Zaproszenie Katowice 11.05.2010
Wsparcie dla najuboższych odbiorców energii
Prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej
Polsko-brandenburska współpraca gospodarcza
Charakterystyka krajowego rynku energii elektrycznej przygotowana przez URE
Raport dot. rynku kolektorów słonecznych w Polsce
Wiceminister Hanna Trojanowska o inwestycjach w energetyce
Rozwój sektora energii odnawialnych w Polsce
Projekt dokumentu "Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" na stronach Ministerstwa Gospodarki
Ogniwa węglowe przełomem w energetyce
45-procentowe dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej
Krajowy Plan Działań w zakresie OZE zgodny z wymogami dyrektywy 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r.
II KONKURS w ramach systemu zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Obraz JPEG image logo zw faf
Obraz ekoprojekt
Fundacja Aeris Futuro i Tchibo przeprowadziły ekologiczny projekt edukacyjno-szkoleniowy
Natura wkracza do biura – happening inaugurujący Dzień Eko-biura
Obraz JPEG image happening
Pole golfowe polem warsztatów biznesowych w dziedzinie Zielonych Wydarzeń
Obraz JPEG image kolektory
Portal "Inwestuj w kolektory"
Ministerstwo Gospodarki stawia na efektywność energetyczną
Internetowe szkolenia FEWE szansą na podniesienie kwalifikacji
Platforma e-learningowa FEWE (www.e-szkolenia.fewe.pl) jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie firm, instytucji oraz szkół nauczaniem na odległość. W tego typu szkoleniach rolę nauczyciela przejmuje komputer, a kursant może dostosować tempo nauki do własnych zasobów czasowych i posiadanych już umiejętności.
Plik PDF document AF_informacja prasowa
Laureaci Konkursu na Dzień Eko-biura
World Energy Outlook 2010
Ministerstwo Środowisko o COP w Cancun (Meksyk)
Rząd przyjął Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
Komisja Europejska przedstawiła propozycje dot. priorytetowych korytarzy UE dla sieci energetycznych i gazociągów
Komisja Europejska przedstawiła nową strategię na 2020 r.
Energia wiatrowa a różnorodność biologiczna
Ministerstwo Środowiska podsumowuje Konferencję Klimatyczną COP 16
Informacja Rządu o aktualnej sytuacji i perspektywach polskiej energetyki
Power Ring 2010 - bezpieczeństwo energetyczne Europy
Konsultacje społeczne dot. wpływu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej na środowisko
Dostępne są fundusze na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw
820 mln zł na dofinansowanie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w najbardziej energochłonnych polskich przedsiębiorstwach - taką kwotę zarezerwował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Efektywne wykorzystanie energii”.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera termomodernizację
Międzynarodowa Agencja Energetyczna o polskiej efektywności energetycznej
4 marca 2011 r. Sejm przyjął Ustawę o efektywności energetycznej
Koalicja Klimatyczna o Ustawie o efektywności energetycznej
Ministerstwo Gospodarki o energetycznych priorytetach Polski na czas unijnej Prezydencji
Zapraszamy na seminarium „Źródła finansowania projektów w obszarze energetyki, ochrony środowiska i innowacji w ramach dostępnych programów europejskich – Inteligentna Energia – Europa, Life+, ELENA, 7 Program Ramowy”
Zapraszamy na seminarium „Ekoinnowacje w regionie i w Europie”
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Sekretariat Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska we współpracy z Biurem Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli, Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE przy Politechnice Śląskiej oraz Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają na seminarium p.t. „Ekoinnowacje w regionie i w Europie”, które odbędzie się 13 maja 2011 w siedzibie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, ul. Kossutha 6, sala kolumnowa, parter.
Nowy program dotacyjny PolSEFF - dla kogo?
PolSEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, z linią kredytową o wartośći 150 milionów EUR. Oferta programu jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych inwestycją w nowe technologie obniżające wydatki na energię. Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona EUR.
Memorandum do Prezydencji Polski w Radzie UE
Plik PDF document Memorandum_polska_prezydencja
NFOŚiGW będzie wspierać inteligentne sieci energetyczne (ISE)
Jeszcze w tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłosi nowy program o wartości 320 milionów złotych, na wsparcie inteligentnych sieci energetycznych (ISE). W dniu ogłoszenia polskiej prezydencji (1 lipca br.), Jan Rączka – Prezes Zarządu NFOŚiGW zaprezentował założenia programu, w którym przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz konsorcja naukowo-przemysłowe, w latach 2012-2018, mogą liczyć na dotacje finansowe w wysokości od 30 do 70%. Zostaną one przeznaczone na wdrażanie pilotażowych programów ISE, zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia, a także budowę urządzeń magazynujących energię oraz budowę OZE.
Zmiany klimatu głównym tematem spotkania europejskich ministrów środowiska
Jak przystosować Europę do zmian klimatu? - to przewodni temat drugiego dnia spotkania unijnych delegatów w trakcie Nieformalnej Rady ds. Środowiska. - Adaptacja staje się problemem równorzędnym z problemem redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zobowiązania dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych to nie wszystko co należy robić w kierunku przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu – rozpoczął debatę Andrzej Kraszewski, minister środowiska.
Stop z życiem na ekologiczny kredyt
Europejscy ministrowie ds. środowiska zajmowali się w Sopocie kryzysem. Nie chodzi jednak o pieniądze, ale brak ekologicznej „gotówki”, czyli zasobów takich jak woda czy ekosystemy, które wykonują dla ludzi konkretną pracę. Ekologiczny kryzys nie jest tak gwałtowny jak kryzysy finansowe, ale skutki zaniedbań mogą być dla nas w przyszłości groźne. Bez oszczędzania i mądrego gospodarowania tym co mamy, już wkrótce może zabraknąć nam zasobów naturalnych niezbędnych do rozwoju.
Finansowe wsparcie inwestycji w OZE
O finansowym wsparciu inwestycji w odnawialne źródła energii mówili uczestnicy konferencji prasowej, która odbyła się 8 lipca w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Jan Rączka, Prezes Zarządu NFOŚiGW i Agnieszka Zagrodzka, Z-ca Dyrektora Departamentu Klimatu w Narodowym Funduszu.
Europejski Fundusz Efektywności Energetycznej (EEEF) nowym instrumentem finansowym poświęconym zrównoważonej energii
Zapraszamy na szkolenia organizowane przez firmę ECO INCEPTUM
Google w swoich centrach obliczeniowych zużywa tyle prądu, co duże miasto
Zapraszamy na wykład PKE OG pt. Socjoekonomiczne i środowiskowe skutki oszczędności energii
Polecamy wykład "Socjoekonomiczne i środowiskowe skutki oszczędności energii" Okręgu Górnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego, który odbędzie się 6 października 2011 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11 (aula).
W Świdnicy powstała pierwsza w Polsce rolnicza bioelektrownia
Do 2020 roku 15% wytwarzanej w Polsce energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. W tej chwili to zaledwie 7%. Wyzwanie ogromne, a jednym z nowatorskich pomysłów jest tworzenie bioelektrowni, zasilanych wyłącznie zieloną masą. Pierwsza tego typu inwestycja w Polsce powstała w Świdnicy na Dolnym Śląsku.
Beskidzki Festiwal Energii w Bielsku-Białej
300 - Liczba wielce charakterystyczna, kojarząca się z tytułem słynnego filmu o walecznych Spartanach. I w sumie jakby nie patrzeć my również zamierzamy podjąć walkę. Bitwę wielce barwną i skuteczną. Musimy zatem stworzyć szyk zwarty, zorganizowany i przemyślany w działaniu. Nie ma miejsca na niekontrolowany chaos.
Trwają prace nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
Ze względu na zobowiązania redukcyjne wynikające z pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej Polska przygotowuje Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Rada Ministrów 16 sierpnia 2011 r. przyjęła projekt założeń tego dokumentu.
Plik PDF document Artykuł Engage 10.2011
Konkurs "Gmina z klimatem" rozstrzygnięty
Spośród nadesłanych do Fundacji EkoRozwoju zgłoszeń wybrano 7 gmin z klimatem. Nagrodę główną doceniającą kompleksowe i innowacyjne działania dla ochrony klimatu i racjonalnego zużycia energii otrzymała Bielsko-Biała.
Oszczędzanie energii receptą na kryzys?
Zapraszamy na konferencję "Wdrażanie programów efektywności energetycznej w gminie w warunkach ograniczonych możliwości finansowania"
Marszałek Województwa Śląskiego oraz Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii zapraszają do udziału w konferencji "Wdrażanie programów efektywności energetycznej w gminie w warunkach ograniczonych możliwości finansowania" organizowanej w ramach programu PERMANENT.
Ministerstwo Gospodarki przyjęło Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej
System białych certyfikatów, wsparcie przedsięwzięć termoizolacyjnych oraz programy wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to główne propozycje MG zawarte w Drugim Krajowym Planie Działań dotyczącym efektywności energetycznej w Polsce. Rada Ministrów przyjęła dokument MG 17 kwietnia 2012 r.
Energia odnawialna? Nie na naszym podwórku
„Not In My Back Yard” (w skrócie NIMBY) to zjawisko popularne na całym świecie, a przynajmniej w jego demokratycznych zakątkach. Sprowadza się – w dużym uproszczeniu – do oprotestowywania przez lokalne społeczności projektowanych po sąsiedzku inwestycji. Stąd właśnie wywodzi się angielska nazwa tego zjawiska, tłumaczona na język polski jako „nie na moim podwórku” lub „nie w moim ogródku”.
Gromadzenie i przetwarzanie danych istotnych dla zarządzania efektywnością energetyczną
Podejmowanie błędnych decyzji zachwiało już niejedną organizacją. Tym bardziej, że wiele osób zajmujących się zarządzaniem zapomina niestety, że przed planowaniem przyszłych działań warto najpierw zgromadzić odpowiednią wiedzę o przeszłości i teraźniejszości. Trudno podjąć bowiem właściwą decyzje, jeśli jej podstawą są nieprecyzyjne informacje źródłowe. W zarządzaniu efektywnością energetyczną częstokroć jednak trudno jest uzyskać wysokiej jakości dane, gdyż zwykle pochodzą one z licznych i rozproszonych źródeł, a koszt ich zgromadzenia jest dość spory. Ten problem ma jednak sprawdzone i skutecznie rozwiązanie.
Pierwsze kompendium energii odnawialnej
Powstaje pionierski polsko-niemiecki podręcznik dobrych praktyk w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Prezentacja pierwszych założeń projektu nastąpi już za tydzień na III Polsko-Niemieckim Forum Energetycznym w Ostritz (Saksonia).
Z unijnego rynku zaczynają znikać ostatnie tradycyjne żarówki
Od 1 września 2012 r. w całej Unii Europejskiej obowiązywać zacznie zakaz produkcji i importu wszystkich tradycyjnych żarówek. Ma to przynieść oszczędności rzędu 5 mld euro rocznie.
Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Lubina