Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start

Energia i Środowisko

nowe logo topten 


banner_ecogator

 


Gminy w Polsce podejmują szereg działań w zakresie efektywnego gospodarowania energią oraz ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska jakie niesie za sobą jej użytkowanie. Działania te wynikają nie tylko z obowiązków prawnych, lecz przede wszystkim z troski o zdrowie mieszkańców, lokalne środowisko i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

Skutki podejmowanych decyzji mają jednak szerszy charakter, gdyż przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych chroniąc klimat, a także wpisują się w realizację krajowych zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym bilansie energetycznym.

Portal edukacyjno-informacyjny Energia i Środowisko jest skutecznym narzędziem promocji działań na rzecz zrównoważonego użytkowania energii. Zapraszamy do zapoznania się z treściami portalu!

Zapraszamy też do zapoznania się z raportem z badań ankietyzacyjnych dot. planowania energetycznego oraz zarządzania energią w gminach (>>>zobacz)